Kings of Leon till Peace & Love!

OMG. 520-favoriterna Kings of Leon kommer till Sveriges största festival: Peace & Love! Efter att under många år varit det band som önskats mest av alla så har festivalledningen äntligen lyckats boka in dem. Fantastiskt!