Laakso & Hets återförenas!

Den 11:e november är Markus Krunegård sedan en tid tillbaka planerad att spela på Cirkus i Stockholm. Vilka som ska agera förband? Enligt PSL samt sångarens personliga Instagram-konto är det Krunegårds, sedan fem år tillbaka, nedlaga band Laakso och Hets som gäller. Om återföreningen endast är aktuell för Cirkus-spelningen eller inte framgår inte.

Följ resten av Markus Krunegårdss turnéschema via hans hemsida.